اولین دندان

تیرماه 86 است گل مادر یازده ماهه شده و خیلی شیرین و شیطان.  اولین دندانت بعد از یازده ماه و بعد از کلی درد و زجر و آب دهان رفتن بیرون زده خیلی ناز شده ای .

مامان در گیر و دار عقد دایی علی و خاله الهام هستش .   روز عقد دایی علی لباس عروس تنت کردم خیلی زیبا و خواستنی شده بودی یک فرشته کوچولوی به تمام معنا.... 

                                                                        

/ 0 نظر / 11 بازدید