خزرآباد ساری

از طرف اداره مامان یک ماموریت اداری برای گذراندن یکسری دوره های آموزشی توی خزرآباد ساری به مامان محول می کنند من و بابا وحید و شما به این مسافرت می رویم همه سعی من و بابا وحید اینه که به دخترمون خیلی خوش بگذره من و بابا ، ملیکای قشنگمون را لب ساحل می بریم با همدیگه ماسه بازی می کنیم بادبادک هوا می کنیم دخترمون را سوار وسایل بازی آنجا میکنیم .تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com   این سفر برای خانواده سه نفریمان خیلی مطلوب و لذت بخش هستش بار دیگه احساس خوشبختی و آرامش را در کنار همدیگر حس می کنیم خدایا این خوشبختی را برای ما حفظ کن ....    

                                                                  تصاویر زیبا سازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com  / 0 نظر / 12 بازدید