سفر به کاشان

   فصل گلابگیری در کاشان است من و ملیکا جونم به همراه مامان ایران وبابایی و تعدادی از افراد فامیل به کاشان میرویم خیلی بهت خوش میگذره مخصوصا" که شیطونترین بچه فامیل (مهبد) هم در این سفر با ما هستش و دختر قشنگ من همش در حال بازی با اونه جای بابا وحید هم که در این سفر یک روزه با ما نیست خیلی خالیه .به باغ فین کاشان میرویم دخمل من همش توی حوض و جویهای آب باغ در حال بازی کردن است در اوج خوشحالیه تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست             www.bahar-20.comو اگه جلوش را نگیرم  خودش را خیس آب میکنه .

                                      

در آخر سفر هم دربین راه یکجا که برای استراحت ایستاده ایم  تو چمنها مشغول بازی با مهبد میشه بعد از چند دقیقه بابایی من را صدا میکنه و میگه دخترت را ببین به طرفت بر میگردم  و می بینم مهبد را دلا کردی و داری سواری میگیری همه وقتی این صحنه را می بینند از خنده غش می کنند و من از خدا میخواهم که شادی وجودت را هیچوقت از ما نگیره ....                  

                                                   

/ 0 نظر / 11 بازدید