سفر به ارومیه

۵ روز مانده بود به تولد یکسالگی عسل مامان ، که با دوستان مامان و بابا یک سفر به ارومیه منزل خاله مینو رفتیم توی قطار کنترلت واقعا" سخت بود شما دائم از کوپه مامان به کوپه بابا میرفتی توی راهروی قطار می دویدی با اینکه یکسالت کامل نشده بود ولی خیلی خوب راه می رفتی . یک کلماتی را تکرار میکردی مثل مامان- بابا- دد و یکسری کلمات ساده. چند روزی را که تو ارومیه مشغول گشت و گذار بودیم عزیز مامان با کمال صبوری و خوشحالی ما را همراهی کرد ....مژه

                                                                 

/ 0 نظر / 9 بازدید