بازیهای ملیکا

عزیز مامان ، قشنگ مامان ، بهار زندگی مامان و بابا هر روز یک کار جدید، یک بازی جدید . یک مدتیه که با عروسکات بازی میکنی و چند دقیقه ای با آنها حرف میزنی .  چند روز پیش من و بابا وحید مشغول تلویزیون دیدن بودیم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.comکه یک دفعه صدای ملیکا جونم نظر ما را به خودش جلب کرد داشتی به عروسکت می گفتی بلند شو برقص پاشو برقص دیگه وقتی دیدی عروسکت توجهی بهت نمی کنه بهش گفتی پاشو،پاشو برقص دیگهتصاویر زیبا سازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com ببین من هم عروسی خاله عزتQueenChef رقصیدم . من و بابا کلی خندیدیمخندهخنده آخه خاله عزت که خاله مامانه تقریبا ۴۵ سال پیش عروسی کرده بود. چقدر بعضی از حرفات و حرکاتت شیرینه الهی قربونت برم مادر ....تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

/ 1 نظر / 18 بازدید
مامان رضوان

الههههههههی قربون شیرین زبونیت ملیکا جون ایشااله همیشه شاد باشی خاله [ماچ]