روز سونو گرافی

١٢ اردیبهشت ماه 85 که تو دختر قشنگم 5 ماه تمام بود که در وجود من رشد می کردی من و بابا وحید برای انجام سونوگرافی و مشخص شدن دختر یا پسر بودن شما به بیمارستان مهر پیش دکتر الماسی رفتیم در حالی که اغلب دوستان و آشنایان معتقد بودند که تو پسر هستی . بعد از کلی معطلی در بیمارستان من و پدرت به اتاق دکتر رفتیم دکتر در حالی که مشغول سونوگرافی بود اشاره کرد که شما دختر قد بلندی هستی، بینی خوش فرمی داری که من مثل آدمهای برق گرفته از جا پریدم و با تمام وجود گفتم که واقعا" تو دختری ؟ ؟ ؟ اصلا" باورم نمیشد که خدا من را لایق داشتن دختر دانسته ازته دل،با تمام وجودم خوشحال بودم احساس می کردم به آرزویم رسیدم.... 

                                                     خنده

/ 0 نظر / 10 بازدید