بدنیا آمدن محمد مهدی

١٠ شهریور ماه ٨٧ برای خانواده ما روز قشنگ و مبارکیه چون یک پسر قشنگ کاکل زری که پسر دایی علی هستش به خانواده ما اضافه شد همه خوشحال هستنyaysmiles.gif : 96 par 45 pixels. و برای دیدن خاله الهام وپسرش به خانه دایی علی می رویم  وقتی خاله الهام و نوزادش را به خانه آوردند همه دورشون جمع شدند و هر کسی چیزی میگه.

از نظر من که عمه محمد مهدی هستم کمتر نوزادی به زیبایی محمد مهدی هستش و دائم در حال تعریف کردن از او هستم. ( خودمونیم خیلی به دلم نشسته الهی قربونش بشم ) و اما ملیکا که بچه کوچکتر از خودش کمتر دیده با خوشحالی کنار محمد مهدی نشسته و می زنه روی پاش و میگه وای خدا ، وای خدا ، وای خدا ... که خنده همه را در میآره به نظر میاد که بچه را خیلی دوست داره باید ببینیم که از این به بعد با محمد مهدی چه شکلی رفتار می کنه...

/ 0 نظر / 12 بازدید