نه ماهگی

عسل مامان، خیلی شیرین شده ای در ضمن کم کم داری شیطون هم می شوی تو اداره که هستم خیلی دلم برات تنگ میشود یک بچه که توی خیابان میبینم تو جلوی چشمهایم ظاهر میشوی دلم برات ضعف می رود لحظه شماری میکنم که زودتر به خانه برسم و بغلت کنم ....

 

/ 0 نظر / 16 بازدید